LatestNews

System wentylacyjny

System wentylacyjny

Jak działa mechaniczny system wentylacyjny?

Istnieje kilka sposobów wentylowania pomieszczeń, jednak do najbardziej popularnych i najczęściej stosowanych można zaliczyć mechaniczny System wentylacyjny oraz grawitacyjny System wentylacyjny. Mechaniczna wentylacja to wymuszanie ruchu powietrza. Jak to jest możliwe? Po prostu, wykorzystuje się w tym celu wentylatory, które wprawiają w ruch powietrze. Może ona być wywiewna bądź nawiewno-wywiewna. Jej rodzaj zależy nie tylko od systemu wentylacyjnego, ale także od tego, w jaki sposób zostały rozmieszczone wentylatory.

Dzięki wentylacji mechanicznej można kontrolować ilość napływającego zimnego powietrza, a koszty związane z jego podgrzaniem powinni pokryć użytkownicy pomieszczeń lub budynków. Nie ulega wątpliwości, że mechaniczny System wentylacyjny można zaliczyć do energochłonnych rodzajów klimatyzacji. Trudno jednak funkcjonować w źle wentylowanych pomieszczeniach. Należy jednocześnie podkreślić, że jest to niebezpieczne dla zdrowia mieszkańców i szkodzi budynkom, prowadząc do powstania pleśni.

Zobacz podobne artykuły: