LatestNews

Rodzaj szlabanu – gard 6000

Rodzaj szlabanu –  gard 6000

Nie musisz otwierać bramy

Każdy, kto posiada przestrzeń w mieście, wie jak istotne jest jej ogrodzenie aby uniknąć wstępu osób nieupoważnionych. Wkraczanie na teren prywatny może wynikać z różnych pobudek. Jedną z motywacji może być skrócenie drogi, inną poszukiwanie miejsca do spędzenia czasu – zwłaszcza przez młodocianych i osoby nadużywające alkoholu. Każda z takich wizyt może wiązać się ze zniszczeniem mienia, zaśmieceniem terenu czy też kradzieżami na terenie prywatnym. Nic dziwnego zatem, że większość prywatnych terenów w mieście jest ogrodzonych. Pozwala to na ograniczenie niepożądanych wizyt. Jednak każde ogrodzenie terenu wiąże się z koniecznościa żmudnego otwierania i zamykania bramy przy wjeździe na teren. Pomocne mogą być tu automatyczne bramy i szlabany, np. szlabany Came. Ich zadanie polega na kontroli wjazdu pojazdów na teren parkingu, osiedla mieszkaniowego czy obiektu przemysłowego. Szlabany Came spełnią swoją rolę także tam, gdzie istotne jest sprawne otwarcie i zamknięcie wjazdu. Mogą pracować przy szkołach i centrach handlowych. Szlabany Came występują w różnych wariantach cenowych.

Zobacz podobne artykuły: