LatestNews

Remont i przebudowa domu

Remont i przebudowa domu

Remont i przebudowa domu

Jeżeli planujemy remont lub przebudowę domu, musimy pamiętać o przeprowadzeniu koniecznych formalności. Od tego, jakie prace budowlane będziemy przeprowadzać zależy to, czy potrzebne będzie nam pozwolenie na budowę, czy wystarczy zgłoszenie.

Na wiosnę często przeprowadzamy remont domu, by poprawić swój komfort mieszkania. Zdarza się, że prace budowlane są znacznie poważniejsze niż wymiana okien i drzwi.

Modernizacja domu nie może się odbyć bez przeprowadzenia konkretnych formalności. Musimy pamiętać, że remont domu wymaga zgłoszenia w starostwie, a przebudowa domu wymaga już uzyskania pozwolenia na budowę. Tylko jak rozróżnić te dwie opcje?

Z pomocą przychodzi nam Prawo budowlane, które definiuje zarówno remont, jak i przebudowę. Zgodnie z ustawą remont domu to roboty budowlane polegające na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych. Innych niż użyto w stanie pierwotnym.

Przebudowa domu natomiast to prace budowlane, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji.
remont domu Remont i przebudowa domu

Remont i przebudowa domu

Posłużmy się przykładem. Jeżeli planujemy naprawę dachu, bo doszło do drobnych przecieków, pracę tę zaliczymy do bieżącej konserwacji. Możemy więc załatać dachówki bez żadnych formalności.

Jeżeli jednak chcemy zmienić pokrycie dachu i zastąpić dotychczasowy gont bitumiczny dachówką ceramiczną, prace te zaliczamy do remontu, który trzeba zgłosić w starostwie.

Jeżeli zaś chcemy zmienić konstrukcje dachu albo poddasze nieużytkowe zaadaptować na poddasze mieszkalne, to jest to już przebudowa domu, która wymaga uzyskania pozwolenia na budowę.

Remont domu, jak powiedzieliśmy, trzeba zgłosić w starostwie. Zgłoszenie należy złożyć co najmniej na 30 dni przed planowanym remontem. Do zgłoszenia musimy również dołączyć oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. W zgłoszeniu określamy rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych. Jeżeli w ciągu 30 dni od zgłoszenia starosta nie wniesie sprzeciwu możemy przystąpić do remontu. Jeśli nie uda nam się zacząć prac remontowych w ciągu 2 lat ? musimy raz jeszcze zgłosić zamiar ich przeprowadzenia.

Pamiętajmy jednak, że jeśli nasze domy jednorodzinne wpisane są do rejestru zabytków ? remont wymaga już pozwolenia na budowę.

Pozwolenie na budowę zawsze jest potrzebne, gdy planowana jest przebudowa domu. Do wniosku o pozwolenie musimy dołączyć projekt w czterech egzemplarzach, warunki zabudowy, a także wszystkie wymagane uzgodnienia i opinie. Potrzebne nam będzie również oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Przebudowa domu wymaga więc takich samych formalności, jak budowa domu. Potrzebny będzie również kierownik budowy a także dziennik budowy. Pamiętajmy również, że po uzyskaniu zgody musimy zgłosić rozpoczęcie przebudowy do nadzoru budowlanego na co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac. Pozwolenie na przebudowę ważne jest przez 3 lata i w tym czasie roboty budowlane muszą się rozpocząć.

Warto pamiętać, że remont czy przebudowa wykonana bez żadnych formalności to samowola budowlana! Legalizacja samowoli jest kosztowna i długotrwała, a jeśli nadzór budowlany nam ją uniemożliwi nałoży na nas obowiązek rozbiórki i doprowadzenia domu do pierwotnego wyglądu. Warto więc przeprowadzić wszystkie formalności budowlane, by uniknąć przykrych konsekwencji.