LatestNews

Problemy podczas remontu dachu

Problemy podczas remontu dachu

Problemy podczas remontu dachu

Trzeba zacząć od pytania: Czy remontując dach potrzebuję pozwolenia na budowę? Tak, jeśli planowana jest przebudowa dachu bądź rezultat planowanych prac nie pozostaje w zgodzie z tym, co zawiera miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Uzyskanie pozwolenia na budowę będzie także konieczne w wypadku ?kontrowersyjnych? prac do których zaliczamy m.in . prace niekorzystnie wpływające na tereny sąsiednie (na przykład poprzez ich ograniczenie), czy na środowisko naturalne.

Jeśli nie dopełnimy wszystkich potrzebnych formalności, bądź zechcemy je ominąć podając jedynie termin rozpoczęcia prac, możemy się spodziewać sprzeciwu urzędu.

Obiekty zabytkowe a remont dachu

Gdy obiekt jest wpisany do rejestru zabytków, żadne prace nie mogą się rozpocząć bez uzyskania pozwolenia na budowę. W tym przypadku nie ma żadnych wyjątków. Wszelkie działania podejmowane podczas remontu bądź przed jego rozpoczęciem należy skonsultować z wojewódzkim konserwatorem zabytków i uwzględnić jego ewentualne uwagi.

Warto pamiętać, że przy remoncie zabytkowego budynku mogą pracować jedynie osoby wykwalifikowane w pracy i doświadczone w pracy na terenie obiektu zabytkowego. Ograniczenia dotyczą także kierownika budowy ? musi to być osoba posiadająca zarówno uprawnienia budowlane, jak i przynajmniej dwuletnie doświadczenie w pracy przy obiektach zabytkowych.