LatestNews

Kiedy potrzebny jest projekt zagospodarowania działki?

Kiedy potrzebny jest projekt zagospodarowania działki?

Kiedy potrzebny jest projekt zagospodarowania działki?

 

Budowa domu może się odbyć tylko na podstawie prawomocnego pozwolenia na budowę. Aby je otrzymać, wraz z wnioskiem inwestor musi złożyć kompletny projekt budowlany. Składa się na niego projekt architektoniczno-budowlany, czyli gotowy projekt domu oraz projekt zagospodarowania działki. Ten ostatni jest przygotowywany na etapie adaptacji gotowego projektu.

Gotowe projekty domów jednorodzinnych, czyli tzw. projekty katalogowe, są profesjonalną dokumentacją architektoniczną, przygotowywaną jednak na podstawie standardowych warunków gruntu i standardowej strefy klimatycznej.

Po zakupie projektu gotowego, inwestor musi zlecić uprawnionemu architektowi adaptację tego projektu. Polega ona właśnie na przystosowaniu dokumentacji do konkretnych warunków, jakie ma działka, na której ma zostać wybudowany dom jednorodzinny. Architekt adaptujący opracowuje więc prawidłowe posadowienie budynku, zwracając uwagę na warunki gruntowe, a także dopasowuje projekt domu do ustaleń, jakie ma miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub ? w przypadku jego braku ? decyzja o warunkach zabudowy.

Na etapie adaptacji, architekt nanosi również projekt domu na mapę, na której wyznaczona jest działka inwestora. W ten sposób tworzy projekt zagospodarowania działki, który stanowi integralną część projektu budowlanego, koniecznego przy wnioskowaniu o pozwolenie na budowę.

Jak wspomnieliśmy, przystosowanie projektu domu wraz z opracowaniem projektu zagospodarowania działki tworzy architekt adaptujący. Najczęściej nie jest to osoba, która opracowała pierwotny projekt domu. Najlepiej wybrać jest architekta, który działa w danej gminie, zna uwarunkowania gruntu i uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
projekt zagospodarowania dzialki Kiedy potrzebny jest projekt zagospodarowania działki?